DRENAJ nedir ve neden yapılır?

  • k1-248
  • Drenaj, zemindeki (topraktaki) fazla suyun yüzey veya yüzey altı kanal, boru veya diğer sistemler ile iletilerek atılmasıdır.
  • GELENEKSEL DRENAJ MALZEMELERİ:
  • Kaba kum ve çakıl
  • Geçirimli beton bloklar
  • Polistren Bloklar

Geleneksel DRENAJ tabakalar halinde serilen çeşitli granülometrideki kum ve çakıllar ile yapılır. Suyun geldiği yöne daha ince çakıllar konularak toprak daneciklerinin iç drenaj kısmına girmesi azaltılır.

Su iç kısma girerek drenaj borusuna aktarılır. İnce tabaka filtre görevi görerek drenaj borusunun kısa zamanda tıkanmasını önler.

  • DRENAJ NEDEN YAPILIR:
  • Yapıya zeminden veya üst taraftan gelen su yapıya hidrostatik basınç yapar. Bu basıncın neden olduğu nem ve sızıntıyı önlemek için drenaj gerekli ve sağlıklı bir işlemdir.
  • Binalarda dolayısı ile konutlar içinde yaşayan insanların romatizmal hastalıklara neden olmaması için uygulanması gereklidir.

Bir Cevap Yazın